Người lao động có đóng BHXH và kinh phí công đoàn sẽ được nhận 300.000 đồng dịp Tết 2022?

Theo kế hoạch 146/KH-TLĐ Người lao động có đóng BHXH tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn; Cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, thăm hỏi từ nguồn tài chính công đoàn với mức: 300.000 đ/người.

Người lao động được quyền từ chối làm việc khi thấy công việc nguy hiểm, đe dọa tính mạng?

Câu hỏi: Vì mưu sinh chị H nhận lời, ký hợp đồng đi làm công nhân khai thác đá ở một tỉnh miền núi dù biết đây là công việc nặng nhọc với phụ nữ. Khi đến công trường khai thác đá, nhận thấy công việc nổ mìn khai thác đá rất nguy hiểm, chị…

Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/09/2021

Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp…

Quy định pháp luật về Doanh nghiệp cho thuê lại lao động?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hộ gia đình và cá nhân không được thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động, chỉ có doanh nghiệp mới được thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động. Vậy doanh nghiệp cho thuê lại lao động được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?