Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020

Văn bản quy phạm pháp luật lao động

Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên (có hiệu lực từ ngày 15/3/2021).

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *