Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương 2021?

Các doanh nghiệp phải xây dựng thang lương, bảng lương theo nguyên tắc nào? Bảng lương hiện nay phải có bao nhiêu bậc; mỗi bậc cách nhau bao nhiêu; thời gian bao lâu NLĐ được nâng một bậc? ​- Điểm đ khoản 2 Điều 114 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định Nghị định số 49/2013/NĐ-CP … Đọc tiếp