Tiền lương

22/01/2022

Tiền lương của giám đốc có được tính vào chi phí hợp lý không?

Công ty tôi là công ty cổ phần, có thuê anh A làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật…

Read More…

Nghị định số 108 năm 2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
10/12/2021

Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Ngày 7/12/2021 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 108 năm 2021 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng….

Read More…

30/10/2021

Mức lương tối thiểu là gì?

Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 định nghĩa cụ thể về Mức lương tối thiểu là gì? …

Read More…

11/09/2021

Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương 2021?

Các doanh nghiệp phải xây dựng thang lương, bảng lương theo nguyên tắc nào? Bảng lương hiện nay phải có bao nhiêu…

Read More…

18/10/2020

Khấu trừ tiền lương theo quy định của Bộ luật Lao động 2019

Người sử dụng lao động được khấu trừ tiền lương trong những trường hợp nào? mức khấu trừ tiền lương là bao nhiêu?…

Read More…

03/10/2020

Phải ngừng việc, người lao động được trả lương như thế nào?

Việc trả lương cho người lao động trong trường hợp phải ngừng việc được quy định cụ thể tại Điều 99 của Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)…

Read More…