Thử việc

11/09/2021

Thử việc không đạt yêu cầu, NLĐ có được thử việc đối với một công việc khác?

Người lao động không đạt yêu cầu khi thử việc, vậy người lao động có được thử việc đối với một công…

Read More…

18/10/2020

Quy định của BLLĐ 2019 về kết thúc thời gian thử việc

Căn cứ Điều 27 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định về kết thúc thời gian thử việc…

Read More…

03/10/2020

Thời gian thử việc tối đa đối với người lao động theo quy định của BLLĐ 2019?

Thời gian thử việc đối với người lao động được quy định cụ thể tại Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 (hiệu lực từ 01/01/2021)…

Read More…