Thử việc không đạt yêu cầu, NLĐ có được thử việc đối với một công việc khác?

Người lao động không đạt yêu cầu khi thử việc, vậy người lao động có được thử việc đối với một công việc khác trong cùng một công ty không? Theo quy định tại Điều 25 Bộ luật Lao động 2019, thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất … Đọc tiếp