Tuổi nghỉ hưu đối với NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao?

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá bao tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu? (trừ trường hợp … Đọc tiếp

NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi?

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là bao nhiêu tuổi? Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 … Đọc tiếp