Quy định pháp luật về Doanh nghiệp cho thuê lại lao động?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo quy định của BLLĐ 2019?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hộ gia đình và cá nhân không được thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động, chỉ có doanh nghiệp mới được thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động. Vậy doanh nghiệp cho thuê lại lao động được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Cho thuê lại lao động là gì?

Cho thuê lại lao động là một hoạt động kinh doanh có điều kiện, được thực hiện bởi người cho thuê lại lao động, thông qua tuyển dụng NLĐ bằng hình thức HĐLĐ. Sau đó, thông qua hợp đồng hoặc dịch vụ thỏa thuận dịch vụ cho thuê lại NLĐ thuê lại trong một thời … Đọc tiếp