Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021

Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.