Quy định pháp luật về Doanh nghiệp cho thuê lại lao động?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo quy định của BLLĐ 2019?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hộ gia đình và cá nhân không được thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động, chỉ có doanh nghiệp mới được thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động. Vậy doanh nghiệp cho thuê lại lao động được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là gì?

Căn cứ Điều 12 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng, giao kết hợp đồng lao động với người lao động, sau đó chuyển người lao động sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp đã giao kết hợp đồng lao động (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê lại).

2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Theo Điều 56 Bộ luật Lao động 2019, ngoài các quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ theo quy định tại Điều 6 của BLLĐ 2019, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Bảo đảm đưa người lao động có trình độ phù hợp với những yêu cầu của bên thuê lại lao động và nội dung của hợp đồng lao động đã ký với người lao động;

+ Thông báo cho người lao động biết nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động;

+ Thông báo cho bên thuê lại lao động biết sơ yếu lý lịch của người lao động, yêu cầu của người lao động;

+ Bảo đảm trả lương cho người lao động thuê lại không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau;

+ Lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động khi bên thuê lại lao động trả lại người lao động do vi phạm kỷ luật lao động.

3. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *