Phụ lục hợp đồng lao động theo quy định của BLLĐ 2019?

Căn cứ pháp lý: Điều 22 của Bộ luật Lao động 2019 ngày 20/11/2019 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021) quy định về phụ lục hợp đồng lao động.

Về hiệu lực: Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Về nội dung:

+ Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

+ Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

+ Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

1 comment

  1. Hiện giờ, quy trình ký HĐLĐ bên công ty mình đang làm là: thử việc > 12 tháng > 36 tháng > không xác định thời hạn để đối với những trường hợp làm hết HĐLĐ 12 tháng mà hiệu quả làm việc không tốt thì xem xét ký phụ lục kéo dài thời hạn thêm một khoảng thời gian để đánh giá thêm rồi mới quyết định chấm dứt HĐLĐ hay nên ký tiếp HĐLĐ 36 tháng không; mà với quy định mới này thì không làm như vậy được nữa rồi.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *