Quy định pháp luật về Doanh nghiệp cho thuê lại lao động?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo quy định của BLLĐ 2019?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hộ gia đình và cá nhân không được thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động, chỉ có doanh nghiệp mới được thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động. Vậy doanh nghiệp cho thuê lại lao động được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Trách nhiệm tổ chức đối thoại khi không có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở?

Trường hợp không có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tại doanh nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để những người lao động tự lựa chọn thành viên đại diện cho họ tham gia đối thoại với người sử dụng lao động hay không?

Có phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc khi tất cả NLĐ không tham gia tổ chức đại điện NLĐ tại cơ sở?

Có phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc khi tất cả NLĐ không tham gia tổ chức đại điện NLĐ tại cơ sở?

Trường hợp tất cả người lao động trong doanh nghiệp không tham gia bất cứ tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nào, thì người sử dụng lao động có phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc không?

Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP: Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) tổ chức hằng năm theo … Đọc tiếp

Tuổi nghỉ hưu đối với NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao?

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá bao tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu? (trừ trường hợp … Đọc tiếp