Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động?

Căn cứ pháp lý: Điều 17 của Bộ luật Lao động 2019 hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định về hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

Các hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

1. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

3. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *