Công ước số 98 của ILO về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể

Sáng ngày 14/6/2019, tất cả các đại biểu Quốc hội có mặt tại phiên họp đã bỏ phiếu thuận thông qua việc gia nhập Công ước số 98 của ILO về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế gồm 3 nội dung cơ bản: Bảo vệ người lao động và cán bộ công đoàn trước hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động; bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng lao động; những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện, thiện chí.

Toàn bộ nội dung Công ước 98 của ILO:

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *