Công ước 29 về Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, 1930

Công ước 29 về lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc được Hội nghị toàn thể của tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua ngày 28-6-1930. Việt Nam đã gia nhập Công ước này vào ngày 29/01/2007. Toàn văn Công ước 29:

Tải về Công văn 29 file word

Xem bản tiếng anh: C029 – Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *