Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu?

Căn cứ Điều 50 Bộ luật Lao động 2019 quy định về Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, theo đó: Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.