Các loại hình cho thuê lại lao động hiện nay

Các loại hình cho thuê lại lao động hiện nay

Cho thuê lại lao động là hoạt động của người cho thuê lại lao động: tuyển dụng NLĐ, sau đó cho người thuê lại lao động thuê thông qua hợp đồng hoặc thỏa thuận dịch vụ trong khoảng thời gian nhất định.

Xét về mặt tính chất có thể chia cho thuê lại lao động thành một số loại hình sau:

– Cho thuê lại lao động chủ động: đây là loại hình mà người cho thuê lại lao động chuyên tuyển dụng NLĐ nhưng không sử dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất mà cho người thuê lại lao động thuê lại để thu lợi nhuận. Trường hợp này tất cả các hoạt động kinh doanh, thu nhập và lợi nhuận đều đến từ hoạt động cho thuê lại lao động.

– Cho thuê lại lao động thụ động: đây là loại hình mà cho thuê lại lao động không phải là ngành nghề chính của bên cho thuê lại lao động mà hoạt động này chỉ mang tính tạm thời, tình thế và mục đích cho thuê lại lao động không nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Ví dụ: vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp A dư thừa một lượng lớn lao động trong thời gian ngắn hạn; để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ thì doanh nghiệp A cho đối tác, khách hàng thuê lại NLĐ này trong thời gian nhất định.

Xét về lĩnh vực cho thuê lại lao động, thì có thể chia cho thuê lại lao động thành các hình thức sau đây:

– Cho thuê lại lao động giản đơn: bên cho thuê lại lao động tuyển dụng NLĐ có tay nghề nhất định hoặc là lao động phổ thông, giản đơn và cho người thuê lại lao động thuê để thực hiện các công việc đơn giản như may mặc, giúp việc, bảo vệ…. hoặc để người thuê lại lao động lấp vào các vị trí bị trống do người lao động tại các vị trí này tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không lương, thai sản….

Cho thuê lại lao động là các chuyên gia và các vị trí lãnh đạo: Bên cho thuê lại lao động tuyển dụng các lao động có tay nghề, kỹ thuật chuyên môn cao như Luật sư, kế toán, bác sĩ, doanh nhân…. sau đó cho khách hàng có nhu cầu thuê lại.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *